اعتیاد ، ترک اعتیاد ، کمپ ترک اعتیاد

بسیاری از معتادین در ابتدای ترک فکر می کنند که در خانه و به تنهایی می توانند از پس ترک اعتیاد خود برآیند .نمی توانیم بگوییم که این اتفاق غیر ممکن و نشدنی است اما عواقب و سختی هایی دارد که با آن میپردازیم
توضیحات بیشتر

کمپ ترک اعتیاد یک محیط است برای یک شیوه مرسوم جهت ترک اعتیاد! بزرگترین مشکل ترک اعتیاد، دوری از محیط های خطرناک و اطرافیان است که نیاز به یک محیط عاری از مواد را لازم میسازد.
 
توضیحات بیشتر

شرایط پذیرش در کمپ ترک اعتیاد چگونه است! کافی است یکبار برای همیشه تصمیم به ترک داشته باشید. با معرف و مدارک معتبر شناسایی به ما مراجعه کرده ، درمان را آغاز کنید.

 
توضیحات بیشتر

اکثر ما برای جواب دادن به این سئوال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش را خوب می‌دانیم! زمانی تمام زندگی و فکر و ذکر ما به نوعی در مواد مخدر خلاصه شده بود.
توضیحات بیشتر


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید