مرحله دوم ترک اعتیاد در کمپ ، ورود به سالن گروهی یا سالن سبز است. در این مرحله ، مددجو دوران سم زدایی و پاکسازی بدن از مواد مخدر را گذرانده است و آماده پیوستن به گروه میباشد. ما در کمپ ترک اعتیاد حیات نو ، برنامه های گروهی و آموزش های پیوستن دوباره را در برنامه خواهیم داشت. این سالن ، شامل تمامی امکانات رفاهی ، آموزشی و تفریحی میباشد. دوره باقی مانده از دوره درمان در کمپ ترک اعتیاد ، در این سالن به همراه گروه سپری خواهد شد.

پس از تایید پزشک متخصص ترک اعتیاد کمپ ترک اعتیاد حیات نو ،  مددجو از سالن سم زدایی به سالن سبز با همیاری مددیاران انتقال و شرح درمان گروهی و نوع زندگی در مرکز ترک اعتیاد، تشریح می­گردد.
سالن سبز محل اقامت و همزیستی در کنار دیگر هم دردان ، یک تجربه گروهی است که در فضایی که شامل امکانات صوتی تصویری، تخت خواب، سرویس بهداشتی، حمام، سالن جلسات و آموزش و برنامه­ های متداولی است که توسط مددیاران و کارشناس ترک اعتیاد برنامه ریزی و اجرا می­گردد. در این دوره ، انواع کلاس ها ، جلسات بهبودی، جلسات کتابخوانی برگزار میگردد. سعی ما در این است که اقامتی مناسب و استاندار جهت بهبودی در کمپ ترک اعتیاد را برای مددجویان فراهم آوریم. امکان ملاقات با توجه به صلاحدید مشاورین مرکز، از این زمان آغاز میگردد. کلاس های آموزش مهارت های زندگی و مشاوره خانواده ، جلسات ماتریکس برای ترک ششه در کمپ ، نیز از این زمان آغاز میشود. برنامه های مرتب غذایی و ورزشی به منظور بهبود وضعیت بیماران اجرا میگردد و یک پزشک متخصص همواره وضعیت بیماران را در کنترل خواهد داشت.
 

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید