کمپ ترک اعتیاد اجباری واژه ایست که بارها به گوش بیماران و خانواده ایشان خورده است. مرکز ترک اعتیاد حیات نو با شرایطی خاص اقدام به پذیرش بیمارانی مینماید که در حالت عادی و تمایلی ، امکان پذیرش آنها وجود ندارد. شرایط پذیرش درکمپ اجباری تحت شرایط خاصی میباشد. اما در سایر امکانات و مسائل هیچ تفاوتی بین بیماران در مرکز نخواهد بود.
تلفن تماس : 44350085  |  مشاوره : 09195720178  
کمپ ترک اعتیاد اجباری چیست ؟

کمپ ترک اعتیاد اجباری در حقیقت برای سرویس دهی به افراد و خانواده هایی شکل گرفته است که در شرایط خاص هستند و خواهان درمان و ترک اعتیاد میباشند. نام اجباری در نگاه اول کمی نگران کننده به نظر میرسد. به خصوص آنکه مدتی مطالبی مختلفی در مورد سوء رفتار در این مراکز منتشر شد. اما به نظر ما اگر مشکل و سوء رفتاری در مدیریت مرکزی وجود داشته باشد، برای همه یکسان است و فرقی بین تمایلی و اجباری نیست. در این اینجا توضیحاتی در مورد کمپ اجباری ، پذیرش در کمپ اجباری و هزینه های آن خواهیم داد.
 

کمپ اجباری برای چه گروهی از بیماران مناسب است ؟

قبل از هرموضوعی، اعتقاد ما بر این است که فرآیند ترک اعتیاد باید به صورت خودجوش و تمایلی در بیمارن ایجاد شود. اینکه خود بیمار به این نتیجه برسد که نیاز به کمک دارد بسیار ارزشمند است. اما متاسفانه در بسیاری از موارد، این اتفاق نمیافتند. تخریب و قدرت مصرف مواد به حدی بالا و زیاد است که بیمار توانایی تصمیم گیری را ندارد و وارد چرخه تخریب و آسیب رساندن به خود و خانواده شده است. باید توجه داشت که این یک موضوع طبیعی است زیرا مواد و تاثیرات آن روی بدن و مغز و روان به حدی میتواند شدید باشد که بیمار به طور کل از این دنیا و آثار اعمال خود ناآگاه است.
در این شرایط است که وجود مرکزی که بتواند این گونه بیماران را که تمایلی به ترک ندارند و مدت طولانی را به مصرف مواد گذرانده اند ، احساس میشود.

کمپ اجباری ترک اعتیاد چه کاری برای بیمار انجام میدهد ؟


برای ما، بیمار تمایلی یا اجباری تفاوتی ندارد. وقتی وارد مجموعه میشوند همگی با هم و با شرایط یکسان به گذراندن دوره در کمپ ترک اعتیاد خواهند پرداخت. اما کمپ اجباری نقطه ای شروع برای بیمارانی است که حاضر نیستند مشکل خود را بپذیرند و قدم در راه درمان بگذارند. کمپ ترک اجباری دوباره قطع مصرف را برای معتاد فراهم میکند. این قطع مصرف در اولین مرحله ، باعث میشود تاثیرات مواد روی ذهن و روان بیمار کمتر شود و او بتواند تصمیم صحیح بگیرد. زندگی عادی را چند روز تجربه کند و با آگاهی بتواند تصمیم بگیرد. با جلسات بهبودی آشنا شود و تجربیات بهبودیافتگان را بشنود. امید در او زنده شود و در راه درمان وارد گردد.

شرایط پذیرش کمپ اجباری به چه صورت است ؟

شرایط پذیرش در کمپ اجباری، تفاوت خاصی با بیماران دیگر ندارد. تنها نکته این است که این نوع پذیرش باید با توافق خانواده و مراجع قضایی صورت گیرد.در میان تمامی وابستگان بیمار اعتیاد تنها پدر ، مادر ،برادر ، خواهر و همسر قانونی وی می توانند به صورت اجباری و قانونی با داشتن مدارک هویتی معتبر اقدام به بستری کردن شخص معتاد کنند. این بستری کردن می تواند از طریق تیم اجباری اقدام خانواده و یا از طریق اکیپ اورژانس آمبولانس و داشتن برگه قضایی به کمپ مراجعه نمایند.
 

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید