کمپ ترک اعتیاد چیست و چگونه به ما کمک میکند

سالیان سال است که مشکل ترک اعتیاد، از جمله معضلات مهم بیماران و جامعه میباشد. از همین رو از قدیم مکانهایی را برای ترک اعتیاد در نظر گرفته شده است. این محیط ها کم کم پیشرفته تر و علمی تر اداره شدند و در نهایت با زیر نظر رفتن سازمان بهزیستی، قانون مند و کارآمد تر شده اند. اما سوال اینجاست :

چرا به کمپ ترک اعتیاد نیاز داریم ؟
بزرگترین مشکل ترک اعتیاد، وجود وسوسه و محیط اطراف میباشد. همیطور عدم تمرکز لازم برای پذیرش و آموزش جهت رفع مشکل اعتیاد به خاطر مشغله های محیط خارج، مشکلات عاطفی و اجتماعی، تاثیر گذاری اطرافیان روی بیمارن و وجود عوامل تحریک کننده در دوران حساس عدم مصرف، وجود یک محیط امن را برای بیماران، لازم میکند.
در مرکز ترک عتیاد، طی یک برنامه مدون و علمی، ابتدا بیماران را به سوی قطع مصرف پیش میبریم. این مرحله که سم زدایی نام دارد، بر اساس بیمار و نوع مصرف، از شیوه های مختلفی استفاده میگردد که کمترین سختی، درد و خماری را متحمل گردند. به علت حساسیت این مقطع، بسیار لازم است که بیمار در محیطی قرار گیرد که دسترسی به مواد نداشته باشد و افرادی مطلع و با تجربه درکنار ایشان باشند تا با راهنمایی و پشتیبانی درمانی و عاطفی، کمک به گذراندن این دوره کنند.

آیا هدف کمپ ترک اعتیاد، تنها قطع مصرف است ؟
خیر ! ما در این مرکز فقط به قطع مصرف فکر نمیکنیم بلکه بعد از قطع مصرف، برنامه آموزشی و پایداری آغاز میگردد و برای این مرحله نیز نیاز به محیطی آموزشی خاص با قوانین خاص و افراد مددکار مجرب نیاز است. بعد از قطع مصرف، بزرگرین معضل بیماران، وسوسه و دوستان بیرونی مشکل دار هستند که ناخودآگاه باعث بازگشت بیمار به اعتیاد میگردند. حتی برخی از رفتارهای ناآگاهانه خانواده ها، باعث بازگشت بیمار خواهد شد. پس گذراندن یک دوره کامل و ثابت شدن وضعیت بیمار در کمپ، اجتناب ناپذیر است. تا زمانی که بیمار، به ثبات برسد و آمادگی و آموزش لازم را برای ورود به جامعه داشته باشد.

برنامه های آموزشی در کمپ ترک اعتیاد چگونه اند و چطور اجرا میشوند ؟
درمان گروهی و حضور در یک جامعه کوچک، و برگزاری کلاس های مختلف و حضور اجباری بیماران در این کلاس ها بسیار حائز اهمیت است. به علت حضور در محیط، بیماران ملزم به حضور در کلاس ها و تفکر به آموزش ها خواهند بود. برگزاری جلسات بهبودی و آشنایی با ادامه روند بهبودی در خارج از کمپ ترک اعتیاد از نتایج برجسته حضور در این کلاس ها میباشد. همچنین برنانمه های تفریحی و امکانات تفریحی نیز برای بیماران در مرکز تعبیه شده تا اوقات فراقت خود را با بازی و سرگرمی های مفید سپری نمایند . دوره های آموزشی در کمپ ترک اعتیاد حیات نو به شرح زیر است :