برنامه ریزی برای انجام ورزش های سبک، پیاده روی ، ورزشهای گروهی ، در برنامه های روزانه مرکز ترک اعتیاد، جهت حفظ نشاط و سلامتی  بیماران، درنظر گرفته شده است.

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید