ترک اعتیاد در کمپ

با عرضسلام وخسته نباشید.
اول،هزینه یک دوره درمان،در خانه سبز و پراز مهر
دوم، بابت بیماری که این اواخر،افسردگی در ایشان فوق العاده رشد داشته و امید برای بهبودی نزول کرده.
ایام و ساعات پذیرش،
ممنون و سپاسگزارم.

شرایط پذیرش کمپ ترک اعتیاد

سلام شرایط پذیرش وچقدسنت میخواید من ازاستانی دیگه میخوام بیام

سلام کسی که 10 سال شیشه مصرف کنه و چند بار هم ترک کنه و باز شروع کنه چیکار باید کردخودش هم نمیخواد ترک کنه

باید در مرکزی با وجود روان پزشک و مددیار در درازمدت بستری بشه

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید