برنامه ریزی است که توسط هیئت مشاوره درمان کارشناس اعتیاد، روانشناس، پزشک مرکز ترک اعتیاد جهت گذراندن هر چه بهتر زندگی گروهی انجام گرفته که از زمان بیداری تا خاموشی از یک برنامه مدون زندگی، تفریح، آموزش، مشاوره، ملاقات، تلفن، ورزش، بهره از فروشگاه و برنامه فرهنگی را شامل می­شود.
 

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید