اعتیاد ، بیماری که این روزها در اقشار مختلف جامعه با توان های مالی و میزان تحصیلات مختلف گریبان گیر افراد شده است. بسیاری از افراد معتاد پس از مدتی تحت شرایطی خاصی حس ترک کردن را در خود احساس می کند.
بسیاری از افراد معتاد در ابتدای شروع ترک اعتیاد فکر می کنند که در خانه و به تنهایی می توانند از پس ترک اعتیاد خود برآیند .نمی توانیم بگوییم که این اتفاق غیر ممکن و نشدنی است اما عواقب و سختی هایی دارد که فرد معتاد اگر این شرایط را در کمپ های ترک اعتیاد بگذراند با دردسر کمتر و نتیجه ی بهتری می تواند به زندگی عادی خود بازگردد.
در این مقاله بررسی می کنیم که چرا ترک اعتیاد به صورت فردی در خانه مشکل است و بهتر است این کار در کمپ انجام گیرد:

آغاز وسوسه : هنگامی که شما در خانه هستید و می توانید با دنیای بیرون در ارتباط باشید، وسوسه مصرف مواد در ذهن شما شکل می گیرد، مطمئنا اعضای خانواده نیز به دلیل وابستگی شدید نمی توانند درد و خماری را ببیند و تحمل کنند. در نتیجه به فرد معتاد این اجازه را می دهند که باز مواد مصرف کند تا به آرامش برسد.
 
از دست رفتن سلامت عقل : مصرف طولانی مدت مواد مخدر تاثیر مستقیم بر فعالیت و ساختار مغز می گذارد، تا حدی که مغز برای انجام فعالیت های عادی خود نیز نیاز به مواد مخدر دارد. و هنگامی که مواد مخدر مصرف نشود، فرد حس خستگی زیاد و اضظراب شدید می کند.
در کمپ ترک اعتیاد حیات نو پزشک معالج برای جلوگیری از به وجود آمدن شرایط ذکر شده با تجویز دارو و یا تدبیرهای خاص به فرد کمک می کند تا حس های منفی را به حداقل برساند و بتواند دوره ی سم زدایی را راحت تر بگذراند.
 
مقاوم شدن بدن: تک تک سلول های بدنی انسان پس از مدتی به مواد مخدر عادت می کنند و اصطلاحا نسبت به مواد مقاوم می شوند، یعنی برای داشتن حس طبیعی و خوب نیاز دارند که میزان مصرف مخدر را بیشتر کنند. حال اگر خود سرانه این میزان را به طور ناگهانی و بدون مشورت متخصص و پزشک قطع شود، از لحاظ جسمی مشکلات بسیار جدی برای فرد به وجود خواهد آمد. در کمپ حیات نو پزشک با توجه به شرایط جسمی فرد معتاد و نوع و میزان مواد مصرفی برنامه ریزی ترک مواد را انجام می دهد.
 
حس نا امید یافسردگی شدید و ترس از خماری : دو عاملی هستند که تمامی افراد معتاد از آن به شدت وحشت دارند. هنگامی که فرد به تنهایی به ترک اعتیاد می پردازد تقریبا می تواند گفت احتمال اینکه دو حالت افسردگی و خماری پیش بیاید و باز هم به سمت مواد مخدر نرود بسیار کم است. در حالی که در کمپ اعتیاد حیات نو فرد معتاد از همان ابتدا با کمک مشاوره گروهی یا فردی برای ترک آماده می شود و راحت تر می تواند در برابر عوامل نام برده مقابله کند.
 
ترک قطعی مواد مخدر : فرد معتادی که مواد را ترک می کند و روزهای بدون مواد مخدر را سپری می کند باز هم ممکن است به سمت مخدر کشیده شود. کمپ اعتیاد حیات نو حتی پس از ترک مواد و بازگشت فرد به خانواده و جامعه با زهم طی ماه های آتی کلاس های گروهی برگزار می کند و فرد حتما باید در این کلاس ها شرکت کند تا جایی که مشاور و متخصصین کمپ از ترک قطعی فرد مطمئن شوند و بدانند که دیگر به سمت مواد مخدر تمایلی نخواهد داشت.
حتما بخوانید : مرور و آموزش مهارتهای زندگی در کمپ ترک اعتیاد حیات نو
بزرگترین مزایای ترک اعتیاد در کمپ حیات نو این است که فرد معتاد هم نوعان خود را در کنار خود حس می کند و هنگامی که می بیند بقیه افراد با چه قدرتی به مقابله و مبارزه با مواد مخدر و ترک آن می پردازند، این انگیزه در او نیز ایجاد می شود تا آستانه صبر و تحمل خود را بالاتر ببرد و این روزهای سخت را تاب بیاورد.