بیماران، به دلیل مصرف مواد و مشکلات ناشی از آن، بعد از مدتی از جوامع و اطرافیان خود دور میشوند. اصول اولیه معاشرت اجتماعی را از دست میدهند و گوشه گیر خواهند شد. ما با برنامه های مبتنی بر تجربه و اصول علمی ، شروع به یاد آوری مهارت های زندگی مینماییم. زندگی گروهی در کمپ ترک اعتیاد، محول کردن مسئولیت های گروهی ، معاشرت و جلسات کتاب خوانی، مسابقات و بسیاری از برنامه های دیگر ، در دستور کار برنامه های مرکز ترک اعتیاد حیات نو قرار دارد تا بعد از ورود ممدجویان به جامعه ، با حداقل مشکلات مواجه شوند.

درمان اعتیاد، آموزش و بازپروری و یادگیری می­باشد. در جلسات آموزشی و مهارتهای زندگی گروه درمانی در کمپ ترک اعتیاد صورت می­گیرد.
ره­آورد اعتیاد، انزوا و جدا شدن از زندگی است. چیزی که معتاد با مصرف مواد، آن را بدست میآورد. معتاد، انزوا و تخریب را طی کرده و در کارکرد قدمهای 12 گانه آموزش مهارت ها در کمپ ترک اعتیاد حیات نو و شروع مجدد زندگی جدید است که آموزش می­بیند

مهارتهای زندگی شامل:

  • خود آگاهی
  • همدلی
  • تفکر انتقادی
  • تفکر خلاق
  • تصمیم گیری
  • حل مسئله
  • ارتباط مؤثر
  • رابطه بین فردی
  • سازگاری با تنش ( استرس )
  • سازگاری با هیجان

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید