حالت خماری بسیار ناراحت کننده و دردناک است.در واقع معتادین بیشتر برای جلوگیری از درد ناشی از خماری به مصرف آن ادامه می دهند تا به دست آوردن حس سرخوشی نخستین و یا رسیدن به تعادل جسمی و روانی !
در روزهای اول قطع مصرف و ترک اعتیاد مرفین، بسياری از ما معتادان دچار عوارض خماری می شویم که می تواند بسیار سخت و دردناک باشد. در اين قسمت پیشنهاداتی جهت آگاهی از عوارض خماری از جمله دردهای فيزيكی و نشانه های ذهنی آن برای کمک به معتادان ارائه شده است تا بتوانند با استفاده از ابزار بهبودی روزهای اول ترک مرفین را بهتر تحمل کرده و آن را سپری کنند.

اگر شما براى ترک شیشه نیاز به کمک دارید با مرکز ترک اعتیاد حیات نو مشکل خود را در میان بگذارید.

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید