ایجاد محیط مناسب برای آرامش و درمان اعتیاد، بسیار مهم است. محیط دور از استرس، خوش آب و هوا، امکانات رفاهی و تفریحی معقول از ملزومات یک مرکز ترک اعتیاد است. ما در کمپ ترک اعتیاد حیات نو، با رعایت استاندارهای سازمان بهزیستی، تمام امکانات و شرایط محیطی و آموزشی را برای ایم مهم فراهم کرده ایم. هزینه کمپ ترک اعتیاد حیات نو براساس تعرفه بهزیستی دریافت میشود.
محیط مناسب برای ترک اعتیاد یکی از مهمترین ویژگی های مراکز ترک اعتیاد است. منظور ما از محیط مناسب نه تنها امکانات فیزیکی بلکه وجود شرایط خاص محیطی و طبیعی نیز هست. معمولاً مراکزی که در محیط هایی مثل باغ قرار دارند تاثیر بسزایی در آرمش بیماران و پیشرفته درمان اعتیاد خواهند داشت. تدارک دیدن محیطی مناسب روح افزا یکی از وظایف اصلی مسئولین کمپ ترک اعتیاد است. همینطور فاصله داشتن محیط کمپ ترک اعتیاد از هیاهوی شهری می تواند نقش بسزایی در آرامش و بهبودی جهت ترک اعتیاد داشته باشد.
همانطور که گفته شد، محیط دور از استرس، خوش آب و هوا، امکانات رفاهی و تفریحی معقول از ملزومات یک مرکز ترک اعتیاد است. ما در کمپ ترک اعتیاد حیات نو، با رعایت استاندارهای سازمان بهزیستی، تمام امکانات و شرایط محیطی و آموزشی را برای این مهم فراهم کرده ایم.
محیط مناسب برای ترک در کمپ ترک اعتیاد
کمپ ترک اعتیاد حیات نو در یکی از خوش آب و هوا­ترین مناطق تهران بنا شده است و به دلیل استفاده از روش های حاصل از تجربه سالها درمان، میتواند مددجویان را در رسیدن به سلامتی کامل همراهی کند. این مرکز ترک اعتیاد توانسته است که محیطی دوستانه و صمیمی را برای این عزیزان فراهم آورد تا این عزیزان بتوانند در محیطی سالم و آرام مراحل درمانی خود را سپری کنند و دوباره محیط جامعه وارد شوند.
از دیگر فاکتورهای محیط مناسب جهت ترک اعتیاد در کمپ میتوان به ایجاد محیط سالم از نظر رفتاری اشاره کرد. متاسفانه در بسیاری از از مراکز ترک اعتیاد به ویژه کمپ اجباری، آلودگی های رفتاری موجب آزرده خاطر شدن بیماران و تاثیر منفی در درمان آنها میشود. در کمپ حیات نو تفاوتی میان بیماران تمایلی و اجباری وجود ندارد. با تمام بیماران و همدردان با احترام و طبق پروتکل های درمانی رفتار می گردد. هدف ما قطع مصرف و ایجاد انگیزه جهت ادامه راه بهبودی است.

البته اضافه کردن برنامه هایی مثل ورزش های شخصی یا ورزش های گروهی مثل مسابقات والیبال یا ورزش هایی که روحیه تیمی را دوباره در روحیه بیماران زنده می کند نیز می تواند کمک شایانی در حفظ روحیه و ایجاد محیطی شاد داشته باشد.

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید