شرایط پذیرش کمپ ترک اعتیاد

سلام شرایط پذیرش وچقدسنت میخواید من ازاستانی دیگه میخوام بیام

پاسخ :
سلام
این مجموعه زیر نظر بهزیستی است و طبق تعرفه ، سنت گرفته میشود. لطفا تماس بگیرید

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید