سم زدایی مرحله اول چرخه ترک اعتیاد در کمپ میباشد. در این مرحله، بیمار مورد معاینه پزشک و مددیار قرار میگیرد و بهترین روش طبق تجربه برای او تجویز میگردد. سم زدایی در کمپ ترک اعتیاد حیات نو، به صورت کاملا حرفه ای، بدون درد و خماری انجام میگیرد.سالن سم زدایی کمپ ترک اعتیاد حیات نو شامل تمامی امکانات رفاهی جهت رفاه حال بیمار ، میباشد.

سم زدایی در کمپ ترک اعتیاد چه مراحلی دارد ؟

سم زدایی در کمپ ترک اعتیاد یکی از مهمترین و در واقع اولین مرحله ترک اعتیاد است. سم زدایی به فرایندی گفته می شود که در آن مواد مخدر و یا مواد محرک از بدن بیمار خارج می شود. روش های گوناگونی برای سم زدایی وجود دارد با توجه به شرایط مختلف بیمار از آن استفاده می گردد. سم زدایی با روش های مختلفی همچون سم زدایی به صورت طبیعی و بدون دارو، سم زدایی با دارو انجام می شود. سم زدایی مرحله ای حساس،سخت و فیزیکی در ترک اعتیاد است و در آن باید دقت فراوانی شود که به بیمارآسیب نرسد. هدف این است که بیمار با کمترین درد و خماری بتوانند این مرحله را پشت سر بگذارد و همینطور هدف این است که از کمترین مقدار داروهای مخدر برای تسکین و گذراندن این دوره استفاده شود. متاسفانه داروهایی مثل متادون در بازار وجود دارد که برای ترک تجویز می شود اما خود منجر به درگیر شدن با اعتیاد با ماده جدیدی می شود.
البته در کلینیک های ترک اعتیاد سم زدایی به روش‌هایی مثل سرم درمانی، سم زدایی سریع و سم زدایی فوق سریع هم صورت می گیرد که در این مرحله در بحث ما نمی گنجد.
قسمت زیادی از سم زدایی در کمپ ترک اعتیاد وابسته به تجربه درمانی کادر آن کم می باشد. تجربه کادر درمان به بیمار کمک می کند تا کمترین درد خماری را تجربه کند. ما در کمپ ترک اعتیاد حیات نو از روش های استاندارد ترکیبی داروی و و طبیعی استفاده می کنیم و اجازه درد و بی قراری را به بیمار نخواهیم داد.
ترس از خماری از مهمترین دلایل عدم مراجعه معتادین برای درمان می باشد. اما نگران این مسئله نباشید و به ما اعتماد دارید ما شما را با کمترین میزان آسیب و در پاک خواهیم کرد.
بیمار پس از پذیرش در کمپ ترک اعتیاد، وارد سالن سم زدایی میگردد که این مرحله اول ترک اعتیاد در کمپ است. در این مدت ، ما با تمام تجربه و توان ، به بیمار کمک خواهیم نمود تا با کمترین مشکل ، دوره سم زدایی در کمپ ترک اعتیاد را سپری نمایند. مددیاران ما ، با سالها تجربه و با تکیه بر هم درد بودن با بیماران ، میتوانند بهترین روحیه و وضعیت جسمی را برای بماران ایجاد کنند.
سالن سم زدایی در کمپ ترک اعتیاد ، مجهز و کاملاً مجزا با امکانات سرویس بهداشتی ، حمام تلوزیون، تخت خواب، یخچال و مددیار ترک اعتیاد جهت همیاری با مددجویانی که پس از پذیرش مرحله اول،  درمان جسمی را می­گزراند پذیرا خواهد بود. سم زدایی و ترک شیشه و انوع مخدر در این مرکز انجام میگیرد
 

کلیه مرحله سم زدایی زیر نظر مستقیم پزشک متخصص ترک اعتیاد مرکز، پیگیری و به مددجو سرویس­های درمان و کارشناسی داده می­شود.


پس از سم زدایی ، بیمار آماده ورود به گروه و درمان اعتیاد در مرکز ترک اعتیاد و سپری کردن مابقی دوره ، خواهد بود
مرحله دوم ترک اعتیاد در کمپ ، ورود به سالن گروهی یا سالن سبز است. در این مرحله ، مددجو دوران سم زدایی و پاکسازی بدن از مواد مخدر را گذرانده است و آماده پیوستن به گروه میباشد. ما در کمپ ترک اعتیاد حیات نو ، برنامه های گروهی و آموزش های پیوستن دوباره را در برنامه خواهیم داشت. این سالن ، شامل تمامی امکانات رفاهی ، آموزشی و تفریحی میباشد. دوره باقی مانده از دوره درمان در کمپ ترک اعتیاد ، در این سالن به همراه گروه سپری خواهد شد.

مرحله بعد از سم زدایی در کمپ ترک اعتیاد

مرحله دوم ترک اعتیاد در کمپ ، ورود به سالن گروهی یا سالن سبز است. در این مرحله ، مددجو دوران سم زدایی و پاکسازی بدن از مواد مخدر را گذرانده است و آماده پیوستن به گروه میباشد. ما در کمپ ترک اعتیاد حیات نو ، برنامه های گروهی و آموزش های پیوستن دوباره را در برنامه خواهیم داشت. این سالن ، شامل تمامی امکانات رفاهی ، آموزشی و تفریحی میباشد. دوره باقی مانده از دوره درمان در کمپ ترک اعتیاد ، در این سالن به همراه گروه سپری خواهد شد.
پس از تایید پزشک متخصص ترک اعتیاد کمپ ترک اعتیاد حیات نو ،  مددجو از سالن سم زدایی به سالن سبز با همیاری مددیاران انتقال و شرح درمان گروهی و نوع زندگی در مرکز ترک اعتیاد، تشریح می­گردد.
سالن سبز محل اقامت و همزیستی در کنار دیگر هم دردان ، یک تجربه گروهی است که در فضایی که شامل امکانات صوتی تصویری، تخت خواب، سرویس بهداشتی، حمام، سالن جلسات و آموزش و برنامه­ های متداولی است که توسط مددیاران و کارشناس ترک اعتیاد برنامه ریزی و اجرا می­گردد. در این دوره ، انواع کلاس ها ، جلسات بهبودی، جلسات کتابخوانی برگزار میگردد. سعی ما در این است که اقامتی مناسب و استاندار جهت بهبودی در کمپ ترک اعتیاد را برای مددجویان فراهم آوریم. امکان ملاقات با توجه به صلاحدید مشاورین مرکز، از این زمان آغاز میگردد. کلاس های آموزش مهارت های زندگی و مشاوره خانواده ، جلسات ماتریکس برای ترک ششه در کمپ ، نیز از این زمان آغاز میشود. برنامه های مرتب غذایی و ورزشی به منظور بهبود وضعیت بیماران اجرا میگردد و یک پزشک متخصص همواره وضعیت بیماران را در کنترل خواهد داشت.
 

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید