مرکز ترک اعتیاد حیات نو، در زمینه درمان بیماری اعتیاد و اختلالات روانپزشکی همراه اعتیاد که در شروع ترک اعتیاد یا ادامه و یا عود بیماری اعتیاد تاثیر دارد، خدمات روانشناسی و مشاوره توسط متخصص روانشناس بالینی ارائه مینماید.شیوه درمانی در این زمینه به صورت مشاوره فردی و گروه درمانی و خانواده درمانی میباشد که هر سه درمان درکنار هم باعث پیشرفت بیمار در این زمینه و بهبود خواهد گردید.
در زمینه مشاوره فردی اعتیاد، بسته به نوع ماده مصرفی؛ مواد محرک ، مواد مورفینی ، درمان متفاوت خواهد بود. در مواد محرک از درمان ماتریکس به صورت انفرادی برگذار می شود. و در مواد مورفینی درمان فردی و مهارت آموزی و شناختی رفتاری استفاده می شود. در افراد مقاوم به درمان های کوتاه مدت. درمان روانکاوی یا طرح واره درمانی صورت می گیرد.
درمان ماتریکس : این درمان برای اعتیاد به مواد محرک هست مانند شیشه که جلسات از 24 تا 32 جلسه بسته به ارزیابی جلسه اول تعیین می شود و در هر جلسه تکلیف به مراجعه داده می شود و در پایان هر جلسه و اول جلسه هفته بعد تکالیف چک و اصلاح می شود و زمان هر جلسه 45 دقیقه می باشد. این جلسات به صورت منظم در کمپ ترک اعتیاد حیات نو، برگزار میگردد.
در درمان فردی و درمان شناختی رفتاری ، فرد بر اساس ماهیت مشکل ابتدا دلیل درگیر شدن به اعتیاد ارزیابی می شود و با ساختار کمتر با درمانجو مشاوره و مهارت آموزی کار می شود. طول جلسات 45 دقیقه هست و هفته ای یک جلسه خواهد بود.
درمان روانکاوی :  درمانی طولانی مدت هست که بعد از سم زدایی تا 4 الی پنج سال طول می کشد که مناسب افراد با آسیب هایه قدیمی در کودکی و شکستها در زندگی فرد هستند مناسب میباشد. جلسات هفته ای 2 جلسه 1 ساعته هست.
درمان طرح واره : درمانی که بر اساس کهن الگو های بیمار هست که ابتدا طرح واره ها شناسایی شده سپس به کم اثر کردن آنها و مهارت آموزی می شود.
درمان مصاحبه انگیزشی : برای بیماران دچار انکار و دارای مقاومت به درمان هستند که فرد در طول مشاوره باورهاش به چالش کشیده می شود و اصلاح  می شود.
درمان سایکو تراپی : حمایتی که بعد از ترخیص از مرکز درمانی ترک اعتیاد ، برای مراجعین به صورت انفرادی برگذار می شود که هم محیط امنی جهت شنیده شدن و بیان احساسات و رفع مشکلات بیمار شما می باشد
درمان نوروفیدبک : که این نوع درمان در جهت کاهش وسوسه فرد بعد از قطع مصرف مواد هست که اصلاح امواج مغزی با استفاده از سیستم شرطی سازی هست که ابتدا امواج توسط رایانه ارزیابی سپس به مغز آموزش هایه لازم توسط شرطی سازی داده می شود زمان جلسه 30 دقیقه و تعداد جلسات از 10 تا 40 جلسه متغییرمی باشد که این مقدار بسته به برنامه درمانی هر فرد هست.
 

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید