ترک اعتیاد در کمپ و خدمات مشاوره ای حمایتی از بیماران

ترک اعتیاد در کمپ یکی از چالش انگیزترین بحث ها است . آنچه باید در این  زمینه گفته شود این است که ترک در کمپ ترک اعتیاد برای برخی افراد یک اتفاق غیر قابل قبول است . آن ها می ترسند که ممکن است این نوع ترک به طور جدی آن ها را تحت شعاع قرار دهند . بسیاری از افرادی که با اعتیاد دست در گریبان هستند به دلیل ترس و البته رسیدن به ناگاه نامطلوب در جامعه از شرکت و ماندن در چنین مکان هایی برای ترک احتیاط دارند .

روانشناسی

اهداف و برنامه­ های روانشناسی و مشاوره در کمپ ترک اعتیاد حیات نو
حالا با توجه به امر مهم روانشناسی و مشاوره در روند درمان و ترک اعتیاد مددجویان برنامه­ هایی به صورت مدرن تهیه گردیده و بخشی از آن اجرا گردید و بخش دیگر آن در برنامه ریزی جهت اجرا وجود دارد چیزی که در این تخصص بسیار مهم است یادگیری است باید توجه داشت که فرد معتاد یادگیری غلط داشته و باید یادگیری او را از طریق آموزش تغییر داد.
 

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید