آمار اعتیاد

اختلال مصرف مواد اعتیادآور سالانه هزینه های مالی نجومی را بر دنیا تحمیل می کند و همچنین  جان صدها هزار نفر انسان در ارتباط با این اختلال از دست می رود. این اختلال قرن هاست بلای جان آدمیان شده و بر زندگی،کار،ارتباطات وخانواده ها و جوامع تاثیر منفی مستقیم و غیر مستقیم می گذارد.

درمان اعتیاد امکانپذیر است؟

با توجه به این موضوع که تا کنون در حوزه ی درمان اعتیاد مطالعه ی یکپارچه و قابل قبولی مبنی بر موثر بودن یا نبودن درمان اعتیاد رخ نداده است ، مرکز جامع درمان اعتیاد آمریکا (AAC) با انتشار اولین مطالعه نتایج اثر بخشی درمان اعتیاد بر روی مراجعین خود پاسخ  قابل قبولی به این پرسش داده است. نتیجه ی این مطالعات می تواند زمینه ساز ارتقاء و یا تجدید نظر در اجرای روشهای فعلی درمان اعتیاد در کشور ما،نیز باشد

گلهای مصنوعی ، مواد روانگردان جدید

نوعی از مواد روانگردان جدید که در حال حاضر بیشتر به شکل تدخین به همراه سیگار ویا در ترکیب با کانابیس های طبیعی استعمال می شود و حاوی کانابینوئیدهای مصنوعی می باشند. این گروه، از بزرگترین گروه های مواد محرک و روانگردان جدید مصنوعی محسوب می شود.

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید