درمان اعتیاد امکانپذیر است؟

با توجه به این موضوع که تا کنون در حوزه ی درمان اعتیاد مطالعه ی یکپارچه و قابل قبولی مبنی بر موثر بودن یا نبودن درمان اعتیاد رخ نداده است ، مرکز جامع درمان اعتیاد آمریکا (AAC) با انتشار اولین مطالعه نتایج اثر بخشی درمان اعتیاد بر روی مراجعین خود پاسخ  قابل قبولی به این پرسش داده است. نتیجه ی این مطالعات می تواند زمینه ساز ارتقاء و یا تجدید نظر در اجرای روشهای فعلی درمان اعتیاد در کشور ما،نیز باشد


درمان اعتیاد

با توجه به این موضوع که تا کنون در حوزه ی درمان اعتیاد مطالعه ی یکپارچه و قابل قبولی مبنی بر موثر بودن یا نبودن درمان اعتیاد رخ نداده است ، مرکز جامع درمان اعتیاد آمریکا (AAC) با انتشار اولین مطالعه نتایج اثر بخشی درمان اعتیاد بر روی مراجعین خود پاسخ  قابل قبولی به این پرسش داده است. نتیجه ی این مطالعات می تواند زمینه ساز ارتقاء و یا تجدید نظر در اجرای روشهای فعلی درمان اعتیاد در کشور ما،نیز باشد. این مطالعه با بهره گیری از سه سال تحقیق و پیگیری، چگونگی تأثیر درمان بر زندگی بیماران اعتیادی را مورد بررسی قرار داده است و یافته های آن نشان می دهد:

درمان اختلالات همراه بیماران همزمان با اختلال مصرف مواد اعتیادی و استفاده از برنامه های درمانی و آموزشی علمی در حین بهره مندی از شیوه ی دوازده قدم در مدت زمان کوتاهی، تغییرات چشمگیری در زندگی بیماران ایجاد می کند. اعتیاد یک بیماری مزمن است که بر همه جنبه های زندگی فرد تأثیر می گذارد ، از عملکرد خانواده گرفته تا سلامت روان و جسم، به نظر می رسد که رویکرد جامع تفاوت معنی داری در کیفیت کلی زندگی بیماران داشته است.

امروزه ماموریت درمان اعتیاد،تغییر زندگی ست و یكی از مهمترین موانع خانواده هایی كه به دنبال كمك هستند ، عدم اطمینان به نتایج درمانی است.

این مطالعه به وضوح نشان می دهد که درمان جامع اعتیاد نه تنها برای کاهش مصرف مواد مؤثر بوده  بلکه در بسیاری از بخشهای مهم زندگی افراد درمانجو نیز اثر بخشی های مثبت و قابل توجهی داشته است. ما امروز در حوزه ی درمان اعتیاد نیازمند انقلاب هستیم تا بتوانیم جان های بیشتری را نجات دهیم. اعتیاد و درمان اعتیاد بسیار پیچیده است،هم علت و هم نتایج اعتیاد در بسیاری از جنبه های زندگی فرد معتاد از جمله عملکرد شغلی ، روابط خانوادگی و اجتماعی و بهزیستی ذهنی و عاطفی تأثیر منفی می گذارد.  روند بهبود اعتیاد هم، همانند خودِ اعتیاد به طور مشابهی چند وجهی و پیچیده است. درمان و بهبودی از اعتیاد با رویکردهای جامع می بایست از بیماران با اختلال اعتیادی برای ارتقاء كیفیت زندگی شان در همه حوزه ها ، از جمله سلامت جسمی ، سلامت روانی و عاطفی ، ارتباط خانوادگی و اجتماعی و عملکرد حرفه ای حمایت كند. بیمارانی که تحت درمان اعتیاد قرار می گیرند میزان قابل توجهی از افسردگی را گزارش می کنند. اما افسردگی در بسیاری از آنها هنگام ترخیص از مراکزی مثل کمپ ترک اعتیاد که درمانهای جامع ارائه می دهند تا میزان قابل قبولی کاهش می یابد و ارزیابی نتایج همچنین حاکی از کاهش چشمگیر ریسک عود است. درمان اعتیاد ترک مواد مخدر و الکل و مصرف مواد اعتیاد اور دیگر نیست بلکه یک شیوه جدید برای زندگی با بیماری مزمن اعتیاد است و مداخله و حمایت خانواده برای موفقیت این درمان درازمدت بسیار اهمیت دارد. مهمترین فاکتورهای معین کننده ی موفقیت درمانی و بهبودی بیماران اعتیادی ،کسب هویت سالم،کیفیت محیط زندگی شان درمسیر بهبودی و دسترسی آنها به منابع پزشکی و مالی است.
در بین کل جمعیت مورد مطالعه ، بیمارانی که تحت درمان جامع بودند، از نظر آماری پیشرفت قابل توجهی در کلیه حوزه های عملکردی نشان دادند. بيش از نيمي از بيماران در یک ماه پس از خروج از مرکز از مصرف مواد اعتیادی خودداري كردند. بسیاری دیگر از بیماران در تعداد روزهای مصرف مواد کاهش چشمگیری را نشان دادند. تعداد بیمارانی که علائم اختلالات روانپزشکی را گزارش کرده بودند،اختلالاتشان کاهش چشمگیر داشته است و علاوه بر این پیشرفت های اساسی و مداوم در سلامت جسمی ، وضعیت اشتغال ، وضعیت قانونی ، روابط خانوادگی و سلامت روانی ایشان اتفاق افتاده است.

کمپ ترک اعتیاد حیات نو بهترین کمپ ترک اعتیاد در تهران با بهره گیری از پرسنل مجرب و زیرنظر بهزیسی در درمان اعتیاد آماده پذیرش و کمک به بیماران میباشد.

درپایان
بهبودی برای همه امکان پذیر است
همانگونه که امید داشتن مهم است، فراهم آوردن ابزارهایی که به درمانجویان کمک می کند تا آنها زندگی خوب،سالم و بدون مصرف مواد اعتیاد آور داشته باشند نیز اهمیت دارد و این می بایست هدف اصلی درمان اعتیاد باشد

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید