روانشناسی

اهداف و برنامه­ های روانشناسی و مشاوره در کمپ ترک اعتیاد حیات نو
حالا با توجه به امر مهم روانشناسی و مشاوره در روند درمان و ترک اعتیاد مددجویان برنامه­ هایی به صورت مدرن تهیه گردیده و بخشی از آن اجرا گردید و بخش دیگر آن در برنامه ریزی جهت اجرا وجود دارد چیزی که در این تخصص بسیار مهم است یادگیری است باید توجه داشت که فرد معتاد یادگیری غلط داشته و باید یادگیری او را از طریق آموزش تغییر داد.
 


حالا با توجه به امر مهم روانشناسی و مشاوره در روند درمان و ترک اعتیاد مددجویان برنامه­ هایی به صورت مدرن تهیه گردیده و بخشی از آن اجرا گردید و بخش دیگر آن در برنامه ریزی جهت اجرا وجود دارد چیزی که در این تخصص بسیار مهم است یادگیری است باید توجه داشت که فرد معتاد یادگیری غلط داشته و باید یادگیری او را از طریق آموزش تعغییر داد.
الته میدانیم که اگر فردی دچار اختلال افسرده خویی باشد سطح آموزش و یادگیری او بسیار پایین خواهد بود سپس در انتها از تمامی مددجویان این مرکز تست سنجش افسردگی(Beak) اخذ می­شود افسردگی آنها در 3 سطح normal,mild,miger depration طبقه بندی شود جهت ارتقای سلامت و روان و کاهش سطح افسردگی مددجویانی که miger depration هستند برنامه ­های روان درمانی قابل اجراست و مددجویانی که در سطح depration هستند در جریان جلسات مشاوره قرار می­گیرند و دوه­های آموزشی matrix برای افرادی که در سطح طبیعی افسردگی قراد دارند تشکیل می­گردد
جلسات مشاوره برای افرادی که در این موسسه بستری هستند در ابتدا از رویکرد کاتارسیس (تخلیه هیجانی)قابل اجراست تا تخلیه هیجانی انجام گردد و سپس از بارویگیر شناختی و رفتاریCBT جلسات ادامه پیدا می­کند
جلسات آموزش ماتریکس برای ترک شیشه بصورت 24 جلسه 90 دقیقه می­باشد که بصورت 3 روز در هفته در کمپ ترک اعتیاد حیات نو تشکیل می­گردد
 

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید