آمار اعتیاد

اختلال مصرف مواد اعتیادآور سالانه هزینه های مالی نجومی را بر دنیا تحمیل می کند و همچنین  جان صدها هزار نفر انسان در ارتباط با این اختلال از دست می رود. این اختلال قرن هاست بلای جان آدمیان شده و بر زندگی،کار،ارتباطات وخانواده ها و جوامع تاثیر منفی مستقیم و غیر مستقیم می گذارد.


اختلال مصرف مواد اعتیادآور سالانه هزینه های مالی نجومی را بر دنیا تحمیل می کند و همچنین  جان صدها هزار نفر انسان در ارتباط با این اختلال از دست می رود. این اختلال قرن هاست بلای جان آدمیان شده و بر زندگی،کار،ارتباطات وخانواده ها و جوامع تاثیر منفی مستقیم و غیر مستقیم می گذارد. مصرف مواد اعتیادآور نه تنها منجر به مرگ ، بلکه منجر به بیماری ها و ناتوانی هایی می شود که بر سلامت افراد تأثیر گذارند. استعمال دخانیات ، الکل و مواد اعتیاد آور  سالانه به صورت مستقیم(overdoses) و غیر مستقیم(به صورت یک عامل خطر برای ایجاد انواع بیماری ها و آسیب ها ی مختلف) 11.8 میلیون نفرانسان را می کشد.این تعداد بیشتر از تعداد کشته شدگان از همه ی سرطان ها است.

کمپ ترک اعتیاد حیات نو آماده پذیرش بیماران در محیطی آرام و زیر نظر بهزیستی میباشد.


باید در نظر داشت همواره محدودیتهای قانونی وجرایم موجود در رابطه با استفاده از مواد اعتیاد آور و همچنین اَنگ اجتماعی ناشی از اعتیاد، از موانع اصلی به دست آوردن داده های صحیح و واضح در این زمینه بوده است.
همین امر تخمین قطعی در رابطه با تعداد افراد مصرف کننده ی  مواد اعتیاد آور به شکل تفریحی و همچنین تخمین تعداد افراد درگیر با اختلال مصرف مواد اعتیاد آور در بسیاری ازکشورها از جمله کشور ما ایران را تقریباً غیر ممکن می سازد.
در بسیاری از تخمین ها و آمارهای ارائه شده ی موجود از روشهای غیرمستقیم(استفاده از آمار برای دستیابی به اطلاعات از چندین منبع)استفاده شده است.
از منابع در دسترس برای تخمین و ارائه آمار میتوان به این موارد اشاره کرد:
الف:مراکز درمانی و توانبخشی
ب:دستگاه قضایی و زندان ها
پ:نظرسنجی محدود در مورد خانوارها
ث:آزمایش مواد افیونی برای صدور مجوزها و مدارک مختلف
ج:مطالعه ارزیابی وضعیت سریع
چ:دست اندرکاران اصلی و مقامات محلی
ح:کشف و مصرف سالانه مواد مخدر در کشور
د: کمپ ترک اعتیاد اجباری

کمپ ترک اعتیاد اجباری چیست ؟

کمپ ترک اعتیاد اجباری در حقیقت برای سرویس دهی به افراد و خانواده هایی شکل گرفته است که در شرایط خاص هستند و خواهان درمان و ترک اعتیاد میباشند. نام کمپ اجباری در نگاه اول کمی نگران کننده به نظر میرسد. به خصوص آنکه مدتی مطالبی مختلفی در مورد سوء رفتار در این مراکز منتشر شد. اما به نظر ما اگر مشکل و سوء رفتاری در مدیریت مرکزی وجود داشته باشد، برای همه یکسان است و فرقی بین تمایلی و اجباری نیست.
 
 
کمپ ترک اعتیاد حیات نو


چند علتی بودن اختلال مصرف مواد اعتیادآور، تحقیق و پژوهش و تببین و تفسیردر مورد این اختلال را با پیچیده گی ها،نارسایی ها،کاستی ها و اختلاف نظرهای متعددی همراه می سازد که این موضوع موجب شده نتیجه گیری در مورد این اختلال و ارائه راه حل مشخص و، واحد دراین زمینه غیر ممکن به نظر برسد.
 اما باید در نظر داشت نقطه ی اشتراک در مورد دستاوردهای تمامی محققان،درمانگران، صاحبنظران و فعالین در این حوزه  تلاش بی وقفه ای است که ایشان بر حسب دسترسی به منابع، علاقه مندی ها و توانمندی هایشان به کار می بندند و همگی سعی در  پیشبرد برنامه های پیشگیری،درمان و کاهش آسیبهای ناشی از اختلال مصرف مواد اعتیادآور دارند و این امر تا کنون به اقدامات و آگاهی های اثر بخشی منتج گردیده که تا حدود قابل قبولی موجب کاهش رنج افراد مبتلا به این اختلال درسراسر جهان گردیده است.

 


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید